Teknik Tasarım Yazılımları

Projelerinizin tasarım ve tamamlanmasında size destek vermek için indirilebilir yazılımlar sunuyoruz.

Çelik Çözümler
Gereksinimlerinizi karşılamak için sürdürülebilir gelişim garantisi.

Çerçeve
PORTAL 1.0 versiyonu
(ECSC programı çerçevesinde geliştirilmiş) Eurocode 3 (ENV) ile uyumlu önceden tasarlanmış tek parça portal çerçeveler

Kafes kiriş
Kirişler 1.04 versiyonu
(ECSC programı çerçevesinde geliştirilmiş) Eurocode 3 (ENV) ile uyumlu büyük aciklikli kirişler icin ön tasarım

Bağlantılar
ACoP 1.0.2 versiyonu
ArcelorMittal Bağlantı Programı ENV 3 ile uyumlu bağlantı tasarımı. CoP Light yerine.

Entegre kirişler
AIFB 5.31 versiyonu
ArcelorMittal Entegre Döşeme profilleri Entegre Döşeme Profilleri (IFB ve SFB)

Kompozit Çözümler
Yapıların direnc ve katılığını güvenlik açısından tam uyumlu ve en iyi hale getirmek için

Kirişler
ABC 2.04 versiyonu
ArcelorMittal profil hesaplayıcı Çelik ve kompozit profiller EN 1994-1-1 ile uyumlu. PMX yerine.

ACP 1.0.1 versiyonu
ArcelorMittal İnşaat Aşamasında Kompozit çözümler. Kompozit ve/veya kısmen kaplı profillerin montajda LTB davranışına bakmak (Yapım Sırasında Yanal Burulma Burkulması). LATORCON.MX yerine.

AFCB 3.08 versiyonu
ArcelorMittal Yangına Dirençli Kompozit Profil. Eurocode 4 (ENV 1994-1-2) ile uyumlu Kompozit Profil yangın tasarımı.


Kolonlar
ACD 3.06 versiyonu
ArcelorMittal Kompozit kolon Tasarımı. Eurocode 4 (ENV 1994-1-1) ile uyumlu Kompozit kolon. CDD yerine.

AFCC 3.06 versiyonu
ArcelorMittal Yangına Dayanıklı Kompozit Kolon. Eurocode 4 (ENV 1994-1-2) ile uyumlu Kompozit kolon yangın tasarımı.


Petek kiriş çözümleri
Açıklık ve net tavan yüksekliği optimizasyonu

ACB 2.41 versiyonu
ArcelorMittal Petek kirişler.
Dairesel gözlü Petek kiriş tasarım programı.

Köprüler
Köprülerin ön-tasarım optimizasyonu

AcoBri 3.00 versiyonu
ArcelorMittal Kompozit Köprü kompozit yol, demiryolu ve yaya üst geçitleri için ön-tasarım yazılımı

Yangın Hesapları
Hesaplamaları yönetmelik gereksinimlerine uygun olarak optimize etmek
Profiller
AFCB 3.08 versiyonu, ArcelorMittal Yangına dayanıklı Kompozit Profil Eurocode 4 (ENV 1994-1-2) ile uyumlu kompozit profil yangın tasarımı.

Kolonlar
AFCC 3.06 versiyonu
ArcelorMittal Yangına Dayanıklı Kompozit Kolon Eurocode 4 (ENV 1994-1-2) ile uyumlu kompozit kolon yangın tasarımı.