Teknik Yayınlar

 - Avrupa'nın tercihi IPE Profiller
  
IPE profillerin IPN profillerine göre avantajlarını içeren teknik yayınımız
 - Avrupa'nın tercihi UPE Profiller
  
UPE profillerin UPN profillerine göre avantajlarını içeren teknik yayınımız
 - Sıcak Haddelenmiş Çelik Kreyn Rayları
   Sıcak Haddelenmiş Çelik Kreyn Raylarının teknik tabloları ve sağladığı avantajları    
   içeren teknik yayınımız

 - EN 10025 Yenilendi
  
EN 10025:2004’ün getirdiği yenilikler ve eski standartlarla karşılaştırılmasını içeren
   teknik  yayınımız

 - EN 102042004 Fabrika Test Sertifikaları
   EN 10204:2004’e göre hazırlanan fabrika test sertifikalarındaki yenilikler ve
   değişiklikleri anlatan teknik yayınımız

 - Emniyet Gerilmeleri
   EN 10025 kalitelerinin mekanik özellikleri ve emniyet gerilme değerlerinin sunulduğu
   teknik yayınımız

 - Basınç Çubukları için burkulma katsayısı değerleri

   Kullanılan malzeme kalitesine göre TS 648’de burkulma katsayılarının narinliğe göre
   değerlerinin tablolarını içeren teknik yayınımız

 - Petek Kirişler
 
  IPE, HEA, HEB ve HEM kesitleri kullanılarak imal edilebilen altıgen gözlü petek
   kirişlerin teknik tabloları ve sağladığı avantajları içeren teknik yayınımız

 - Çelik Fiberler (Lifler)
  
Çelik fiberlerin (liflerin) avantajlarını anlatan teknik yayınımız
 - Endustriyel Portal Çerçeve Bina Tasarım Tabloları
  
Değişik açıklık ve yüksekliklerde, kreynli veya kreynsiz olarak tasarlanabilecek
   Endustriyel Portal Çerçeve Binalarının ön boyutlandırmasına yönelik hazırlanmış
   teknik yayınımız.

- Yeni En ve ASTM Kaliteleri
  
Çelik yapılarınızın boya ömrünü uzatır yayınımız.